Tuesday, March 3, 2009

numbers

Ichi-1

Ni-2

San-3

Shi-4

Go-5

Roku-6

Sichi-7

Hachi-8

Ku-9

Ju-10

No comments: